Regler

Minihåndball 6 – 9 år
Merk at klassene 6 – 9 år spilles etter gjeldende regler i Region Midt-Norge (kun 4 spillere på banen samtidig).
Trenere og lagledere oppfordres til en holdning om bevisst å unngå alle grensetilfeller i forhold til minihåndballens regler.

Reglement for 4´er håndball Download

Klassene jenter/gutter 10 år
I klassene J/G 10 år benyttes vanlig håndballbane, men med mindre mål som er tilpasset denne aldersgruppen.

Reglement for 6'er håndball Download

Ballstørelser:

Gutter / Jenter 10: 0
Gutter / Jenter 9: 00
Gutter / Jenter 8: 00
Gutter / Jenter 7: Mykball 00
Gutter / Jenter 6: Mykball 00

Turneringsbestemmelser:
 Reglement:Det spilles etter regler fra Norges håndballforbund. Ved draktliket bytter det lag som står oppnevnt sist i kampoppsettet.
 Dommere
Alle barnekampledere & dommere regnes som nøytrale.
 Orden/oppførsel:Det er mange spillere og ledere som samles i denne turneringen. Vi ber alle om å ta ansvar slik at det holdes orden i garderober og i området rundt og i hallene.