Regler

Intensjonen med barnehåndball

Reglement for 4´er håndball Download

Reglement for 6'er håndball Download

Turneringsbestemmelser:
 Reglement: Det spilles etter regler fra Norges håndballforbund. Ved draktlikhet bytter det lag som står oppnevnt sist i kampoppsettet.
 Dommere Alle dommere regnes som nøytrale.
 Orden/oppførsel: Det er mange spillere og ledere som samles i denne turneringen. Vi ber alle om å ta ansvar slik at det holdes orden i garderober og i området rundt og i hallen.