Premiering

Alle spillere får utdelt diplom og deltakerpremie. Følg skilting til utdelingen som vil foregå i 2. etasje, ca. 10 minutter etter lagets siste kamp.

Diplomene skal være ferdig utfylt av lagleder.