Påmeldingsavgift

 


6,7, 8 og 9 år


10 år


Alder/fødselsår:


6/ 2013

7 / 2012
8 / 2011
9 / 2010


10 / 2009


Påmeldingsavgift:


800 kr


1000 kr


Kamplengde:


1 x 15 min


1 x 17 min


Ant. Kamper:


3


3


Eventuelle mixlag i klasse 6-9 år vil spille i tilsvarende gutteklasser.