Klasser
6,7, 8 og 9 år

10 år

Alder/fødselsår:

6 / 2013
7 / 2012
8 / 2011
9 / 2010

10 / 2009

Påmeldingsavgift:

800

1000

Kamplengde:

1 x 15 min

1 x 17 min

Ant. Kamper:

3

3