Huskeliste lagleder

For at Strindheim Cup skal bli så vellykket som mulig, er vi avhengig av at ledere selv viser eksemplarisk oppførsel og også påser at spillerne gjør det same. Vi ser frem til et godt samarbeid med alle lag.
Vi vil spesielt minne laglederne om følgende:
  • Alle lag i 10-årsklassen må oppgi en lagleder, som er vår kontaktperson under turneringen.
  • Ved ankomst til hallen må lagleder melde seg i hovedsekretariatet for å hente lagledermappen og få nødvendig informasjon.
  • Diplomene som blir utdelt ved ankomst, må være ferdig utfylt med navn på spillerne og leveres premieutdeler rett før premieutdeling.