Påmeldingsavgift

 

6,7, 8 og 9 år

10 år

Alder/fødselsår:

6/ 2012

7 / 2011
8 / 2010
9 / 2009

10 / 2008

Påmeldingsavgift:

800 kr

1000 kr

Kamplengde:

1 x 15 min

1 x 17 min

Ant. Kamper:

4

4


Eventuelle mixlag i klasse 6-9 år vil spille i tilsvarende gutteklasser.